Hợp đồng cộng tác viên

0 0 0

Dành cho những ứng viên quan tâm đến hợp tác với công ty nhưng không muốn làm nhân viên chính thức.

CÔNG TY TNHH TIN HỌC TBVP HẠ LONG
TÒA NHÀ MARITIME BANK, PHÒNG 502 & 503
143 - 145 PHAN XÍCH LONG, PHƯỜNG 7, PHÚ NHUẬN
Website: http://www.choixanh.net

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

HỢP ĐỒNG CỘNG TÁC VIÊN

Số: ………….. /20...

Hôm nay, ngày ……………….. , chúng tôi gồm có:

Bên A: Công ty TNHH tin học thiết bị văn phòng HẠ LONG

Đại diện là:

Ông Phạm Quốc Đạt - Chức vụ: P.Giám Đốc

Địa chỉ:

143 – 145 Phan Xích Long, Phường 7, Phú Nhuận

Mã số thuế:

0306232600

Số tài khoản:

72329549 tại Ngân Hàng ACB Chi nhánh Văn Lang

Điện thoại:

08 351 789 78

Fax:

08 3517 2226

Email:

choixanh@choixanh.net

Server Support:

http://support.choixanh.net/

Bên B: …………………………………………………………

CMND:

…………………………………………………………………..

Địa chỉ tạm trú:

…………………………………………………………………..

Địa chỉ thường trú:

…………………………………………………………………..

Điện thoại:

…………………………………………………………………..

Email:

…………………………………………………………………..

 

Hai bên cùng thống nhất ký hợp đồng hợp tác với các điều kiện và điều khoản như sau:

 

ĐIỀU 1: Nội dung hợp tác:

Bên B đồng ý thực hiện công việc theo yêu cầu của bên A với chức danh là nhân viên viết bài giới thiệu sản phẩm dịch vụ trên website bên A.

 

ĐIỀU 2: PHƯƠNG THỨC LÀM VIỆC

1. Địa chỉ làm việc : Bên B chủ động địa điểm làm việc
2. Chức danh công viêc : ........
3. Công việc cụ thể : ............
4. Ngày bắt đầu hợp tác : Ngày ký hợp đồng
5. Chế độ hợp tác :
............

 

ĐIỀU 3: THANH TOÁN CHI PHÍ, HOA HỒNG

- Vào ngày mùng 5 hàng tháng bên A sẽ thanh toán cho bên B theo phương thức chuyển khoản. Số tài khoản: ..............

 

ĐIỀU 4: CÁC ĐIỀU KHOẢN CHUNG

- Hai bên thực hiện đúng nghĩa vụ của mình theo các điều khoản ghi trong Hợp đồng. Khi có bất đồng nảy sinh, hai bên thỏa thuận cùng nhau giải quyết trên tinh thần hợp tác giúp đỡ và phải có biên bản bổ sung Hợp đồng.

- Hợp đồng này được lập thành 02 bản, các bản có giá trị như nhau. Mỗi bên giữ 01 bản, làm căn cứ để thực hiện hợp đồng.

- Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký.

 

Đại diện bên A

PHẠM QUỐC ĐẠT

 

Đại diện bên B

 

 

 

 

 

 

TIN CŨ HƠN

 • Hợp đồng lao động

  Sau khi trải qua thời gian thử việc, thông thường từ 2 đến 3 tháng, nhân viên thử việc sẽ được thông báo trở thành nhân viên chính thức hay không. Mọi nhân viên chính thức của công ty được hưởng mọi chế độ đãi ngộ theo chính sách công ty, được quy định cụ thể trong hợp đồng lao động.

 • Hợp đồng thử việc

  Sau khi phỏng vấn và tìm hiểu mọi chính sách của công ty, các ứng viên sẽ có 1 buổi nói chuyện trực tiếp với người quản lý về mọi vấn đề ứng viên quan tâm. Nếu ứng viên đạt mọi điều kiện làm việc và công ty có nhu cầu sẽ tiến hành thử việc ứng viên.

 • Thư mời nhận việc

  Các ứng viên nhận được thư mời làm việc tại Chồi Xanh Media, trong thư quy định rõ thời gian làm việc, thời gian trả lương và các chế độ đãi ngộ nhân viên của công ty. Ứng viên vui lòng phản hồi thư này trong vòng 1 ngày kể từ lúc nhận, nếu không có phản hồi, mặc nhiên công ty sẽ không hợp tác với ứng viên.

TIN LIÊN QUAN

 • Hơp đồng học việc

  Nhằm đảm bảo quyền lợi của mình và của công ty, mọi nhân viên trước khi vào làm việc chính thức, có thể nhân viên trải qua thời gian học việc, để đảm bảo quyền lợi của mình, công ty sẽ ký hợp đồng học việc với ứng viên.

 • Hợp đồng lao động

  Sau khi trải qua thời gian thử việc, thông thường từ 2 đến 3 tháng, nhân viên thử việc sẽ được thông báo trở thành nhân viên chính thức hay không. Mọi nhân viên chính thức của công ty được hưởng mọi chế độ đãi ngộ theo chính sách công ty, được quy định cụ thể trong hợp đồng lao động.

 • Hợp đồng thử việc

  Sau khi phỏng vấn và tìm hiểu mọi chính sách của công ty, các ứng viên sẽ có 1 buổi nói chuyện trực tiếp với người quản lý về mọi vấn đề ứng viên quan tâm. Nếu ứng viên đạt mọi điều kiện làm việc và công ty có nhu cầu sẽ tiến hành thử việc ứng viên.

 • Thư mời nhận việc

  Các ứng viên nhận được thư mời làm việc tại Chồi Xanh Media, trong thư quy định rõ thời gian làm việc, thời gian trả lương và các chế độ đãi ngộ nhân viên của công ty. Ứng viên vui lòng phản hồi thư này trong vòng 1 ngày kể từ lúc nhận, nếu không có phản hồi, mặc nhiên công ty sẽ không hợp tác với ứng viên.

 • Bảng ứng viên tự khai

  Ứng viên quan tâm đến các vị trí tuyển dụng của công ty, sau khi xem qua các yêu cầu và ứng viên có thể đáp ứng được các yêu cầu trên, ứng viên nộp hồ sơ tuyển dụng thông qua bảng ứng viên tự khai.

  Lưu ý là chúng tôi không yêu cầu ứng viên nộp hồ sơ cho đến khi ứng viên được tuyển dụng chính thức.
   

Công ty TNHH Tin học Thiết bị VP Hạ Long

 • Địa chỉ giao dịch: 345/26 Âu Cơ, Phú Trung, Tân Phú, TPHCM
 • Phòng kinh doanh: Tòa nhà Maritime bank, 143 - 145 Phan Xích Long, Phú Nhuận, TPHCM
 • Điện thoại: 08 351 789 78 - Hotline: 090 540 9299
 • Fax: 08 3517 2226

Lưu ý: Các văn bản này có sử dụng địa chỉ 145 Phan Xích Long, Phú Nhuận, TPHCM, địa chỉ này không phải là địa chỉ giao dịch của công ty. Công ty chỉ có 1 địa chỉ giao dịch: 345/26 Âu Cơ, Phú Trung, Tân Phú, TPHCM.

Thiet ke web ChoiXanh.net